Tytuł artykułu: Ocena i przyszłość Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne”

Autorzy: KŁOSIŃSKI, B.

Słowa kluczowe: fundamenty, badania podłoża, Eurokod 7, projektowanie geotechniczne

Streszczenie: Po ponad 20 latach prac, w 2004 roku opublikowano część 1. Eurokodu 7, tj. EN 1997-1:2004. Od 2010 roku norma ta została wprowadzona w UE i innych krajach – członkach CEN. Przeprowadzono kilka „warsztatów” jej stosowania oraz oceniających ją ankiet. Zebrane doświadczenia są podstawą podjętego przez UE programu nowelizacji systemu Eurokodów w perspektywie 2020 roku. W artykule omówiono wnioski z warsztatów oraz przedstawiono oceny EC7, wynikające z międzynarodowych ankiet Komitetu CEN/ /TC 250/SC7 i z doświadczeń krajowych. Opisano propozycje nowej edycji Eurokodu 7 oraz ustalenia przyjęte przez Komitet SC7 w Madrycie w 2013 r.

Cytowanie w stylu APA: Kłosiński, B. (2013). Ocena i przyszłość Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 222-235.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kłosiński, 2013), następne powołania: (Kłosiński, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Kłosiński, Bolesław. "Ocena i przyszłość Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne”." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 222-235.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kłosiński 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kłosiński_2013_PNIKS, author={Kłosiński, Bolesław}, title={Ocena i przyszłość Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne”.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A11/art11.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={222-235}}

Pełny tekst PDF


Go Back